Politika kvaliteta


CE logo

ISO 9001

Det Norske Veritas logo

Tanúsított cég

AA Creditworthy logo

Uzorna posvećenost menadžmenta

u cilju dinamičnog rasta, jačanje konkurentnosti menadžment naše firme snažno se zalaže za održavanje i neprekidno poboljšanje kvliteta.

Kupac u fokusu

Radi sačuvanja mesta na tržištu i radi jačanja naše konkuretnosti zadovoljstvo naših kupaca je naše prvobitno gledište.

Neprekidno usavršavanje

Naše proizvode i način rada neprekidno usavršavamo.

Uključivanje svakog našeg saradnika

Od svakog našeg saradnika zahtevamo dosledno poštovanje propisa.

Smanjenje gubitka

Istražujemo gubitke zbog nedovoljnog kvliteta i svesno se trudimo da smanjimo iste.

TQM (Total Quality Management, Celokupno upravljnje kvalitetom)

Sertifikat ISO 9001 ne smatramo za naš krajnji cilj, ali obezbeđuje osnov za ostvarivanje celokupnog upravljanja kvalitetom.