Vremenski releji

CE logo

Postoji dva pod podtipa vremenskih releja marke DECO, vremenski releji S i vremenski releji Z. Oba podtipa postoje i u 6, 12, 24 časovnoj varijanti.

Ovi naši proizvodi na osnovu stečenog sertifikata Instituta za elektronski nadzor Republike Mađarske imaju ovlašćenja da nose CE oznaku.

Tu možete naći opis za oba glavna modela u PDF formatu- na žalost za sada samo na nemačkom jeziku-

DECO Vremenski releji

DECO Vremenski releji

Matična ploča

Matična ploča

Pogonski mehanizam

Pogonski mehanizam

Brojilo

Brojilo

Montiranje

Montiranje

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Pre pakovanja

Pre pakovanja