Istorijat preduzeća

Naše društvo je u vlasništvu tri državljanina Mađarske i dva državljanina Nemačke.
U decembru 1990. godine smo u mestu Esztergom počeli sa radom, sa proizvodnjom filter patrona i poveznih cevi. Naš prvi značajni kupac bila je nemačka fabrika AEG, kome smo filter patrone za sušenje prodavali. Od 1992. godine naš najveći naručilac je fabrika rashladnih uređaja Lehel iz Jászberény-a, ovu poslovnu vezu smo uspeli održati i nakon što je ta fabrika postala članica Electrolux grupe. Od tada smo postali dobavljači i svim ostalim mađarskim proizvođačima rashladnih uređaja.

1992. godine smo se sa novom fabrikom proširile: počeli smo proizvodnju vremenskih releja marke DECO. Glavno tržište nam je u prvim godinama bila Švajcarska, trenutno najviše izvozimo u Nemačku i Italiju.

1999. godine smo se preselili u mesto Tokod, u tada formirani industrijski park, radi mogućnosti proširenja kapaciteta.

Kühl Kft.

Kühl Kft.

CE logo

ISO 9001

Det Norske Veritas logo

Tanúsított cég

AA Creditworthy logo

Na osnovu stečenog uverenja Instituta za elektronski nadzor Republike Mađarske kod vremenskih releja za otapanje od 1998. godine smo ovlašćeni za korišćenje oznake CE.

Od 2001. godine naša firma raspolaže sa sertifikatom kvaliteta ISO 9001: 2000, koje se svake godine proverava firma Det Norske Veritas d.o.o