Politika zaštite životne sredine

Odgovornost

Zadatak Kühl Kft. (d.o.o.) je da zadovolji svojim proizvodima potrebe proizvođača rashladnih uređaja. Zbog toga obaveza nam je da učestvujemo u opštem razvoju odnosno neprekidnom usavršavanju naših tehnologija koja uvažavaju merila zaštite životne sredine.

Opreznost

U cilju sprečavanja prouzrokovanja štete u životnoj sredini sa trajnim posledicama neminovna je obazrivost, da nas vodi pri u svakom razvojnom projektu i u proizvodnji. Zato moramo sa svim aktivnostima postupiti obazrivo, jer mogu imati važan uticaj na životnu sredinu.

Sveobuhvatni pristup

Naš rad, razvoj treba obavljati u takvom sveobuhvatnom pristupu, koje se zasniva na poznavanju čitavog životnog ciklusa naših proizvoda, počev od osnovne sirovine preko proizvodnje i upotrebe prizvoda do ponovne upotrebe. Moramo izabrati takva rešenja,koja minimalizuju negativne efekte na životnu sredinu, uzimajući o ubzir najoptimalnije sirovine i korišćenje energije.

Kész réztermékek

Spremnost

Među našim ciljeva po pitanju razvoja, proizvodnje i transportovanja naših proizvoda moramo preuzeti aktivnu odgovornost i za najmanji negativni efekat na životnu sredinu. Sa neprekidnim izučavanjem novih tehnologija, sakupljanjem iskustva možemo zadovoljiti budućim izazovima zaštite životne sredine.

Prioriteti

Važan elemenat naših razvoja je postepeno, neprekidno smanjivanje štetnih efekata na životnu sredinu. Naš rad treba je ciljno usmeren uz ekonomično korišćenje troškova. Redosled važnosti naših investicija u zaštitu životne sredine određuje šta je najbolje ekološko gledište. Naše aktivno privreženost za zaštitu životne sredine, što očekujemo od svakog našeg zaposlenog, omogućava da ostanemo konkurentni i na duži rok obezbeđuje naše mesto na tržištu.