Reference

Prizadevamo si za dobavo najkakovostnejših osnovnih materialov, dobavitelje/podizvajalce pa nenehno ocenjujemo.

Naši pomembnejši partnerji so: osnovni material bakrenih cevi izdelujejo podjetja Wieland-Werke AG, Cupori Oy in KME AG, granulat za molekulske filtre dobavlja podjetje Grace GmbH.

Naši kupci

Smo redni dobavitelji podjetjem Electrolux Lehel Kft., Bundy Kft., Carrier CR Magyarország Kft. in Vestfrost Zrt.

Naši glavni kupci so nemški podjetji Roland Schenderlein in UWK-TEC ter italijansko SANITAL Srl.