Politika kakovosti


CE logo

ISO 9001

Det Norske Veritas logo

Tanúsított cég

AA Creditworthy logo

Vzorna vključenost uprave

V interesu pospeševanja dinamične rasti in konkurenčnosti podjetja je uprava zavezana k ohranjanju in nenehnemu izboljševanju kakovosti.

Usmerjenost h kupcem

V interesu ohranjanja svojega tržnega položaja in povečanja konkurenčnosti je naše prvo merilo zadovoljstvo kupcev.

Nenehno izpopolnjevanje

Svoje izdelke in delovne metode nenehno izpopolnjujemo.

Vključevanje vseh zaposlenih

Od vseh zaposlenih zahtevamo ravnanje po predpisih.

Zmanjševanje izgub

Odkrivamo izgube zaradi neustrezne kakovosti in si prizadevamo za njihovo zmanjšanje.

TQM (Total Quality Management – celovito obvladovanje kakovosti)

Certifikat kakovosti ISO 9001 ni naš končni cilj, je pa osnova za uresničenje celovitega obvladovanja kakovosti.