Politika okolja

Odgovornost

Naloga podjetja Kühl Kft. je, da s svojimi izdelki zadovolji zahteve izdelovalcev hladilnikov. Zato je naša dolžnost sodelovati pri splošnem razvoju izdelkov in nenehnem izpopolnjevanju tehnologije iz okoljevarstvenega vidika.

Previdnost

Zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja moramo biti previdni pri razvoju izdelkov in pri proizvodnji. Zaradi tega moramo ravnati previdno pri vseh dejavnostih, ki imajo lahko usoden vpliv na okolje.

Globalna vizija

Svojo dejavnost moramo opravljati in inovacije uresničiti v okviru globalne vizije, ki je utemeljena na poznavanju celotnega življenjskega cikla naših izdelkov, od surovca preko proizvodnje do uporabe in reciklaže izdelkov. Izbrati moramo takšne rešitve, ki zmanjšujejo negativni vpliv na okolje, upoštevajoč najoptimalnejšo uporabo surovcev in energije.

Kész réztermékek

Pripravljenost

V zvezi z razvojem, proizvodnjo in transportom svojih izdelkov moramo sprejeti zavezo, da v najmanjši možni meri vplivamo na okolje. Zahvaljujoč nenehnemu preučevanju novih tehnologij in zbiranju izkušenj se bomo sposobni spopasti z okoljevarstvenimi izzivi prihodnosti.

Prioriteti

Vodilo naših inovacij je nenehno in postopno zmanjševanje vplivov svoje dejavnosti na okolje. Naše delo mora biti ciljno usmerjeno z upoštevanjem racionalizacije stroškov. Vrstni red prioritet naših okoljevarstvenih naložb določa najustreznejši ekološki vidik. Naša dejavna okoljevarstvena zavzetost, ki jo zahtevamo tudi od vseh svojih zaposlenih, nam omogoča, da ostanemo konkurenčni in dolgoročno obdržimo tržni položaj.