Politika kvality


CE logo

ISO 9001

Det Norske Veritas logo

Tanúsított cég

AA Creditworthy logo

V záujme udržania a zvyšovania spokojnosti zákazníkov konkurencieschopnosti na trhu je prioritou vedenia a tiež výroby kvalita produktov a spokojnosť zákazníkov každých okolností.

Spokojnosť zákazníkov

Pre udržanie pozície na trhu je našim prvoradým cieľom spokojný zákazník

Inovatívne snahy

Naše produkty sú pod neustálou kontrolou. Spôsob výroby sa snažíme z roka na rok zdokonaľovať

Kontrola pracovníkov

Každý pracovník našej firmy a jeho pracovné postupy sú priebežne kontrolované. Striktne požadujeme od každého dodržiavanie výrobných technológií a postupov.

Znižovanie strát

Odstraňovaním nevhodných technologických postupov, neustálou kontrolou kvality znižujeme straty počas výroby finálnych produktov.

TQM (Total Quality Management)

Komplexný Management kvality nie je našim konečným cieľom ale je základom pre globálnu realizáciu kvality.