Spínacie hodiny

CE logo

Spínacie hodiny firmy DECO v dvoch základných prevedeniach S-hodiny a Z-hodiny pri oboch typoch sú prevedenia vo verzii 6 12 24 hodinovým cyklom.

Tieto hodiny majú CE certifikát maďarského elektrotechnického certifikačného úradu.

Popis produktov v PDF verzii v nemčine

DECO Spínacie hodiny

DECO Spínacie hodiny

Základná doska

Základná doska

Pohonná jednotka

Pohonná jednotka

Számtárcsák

Regulačný krúžok

Montáž

Montáž

Kontrola kvality

Kontrola kvality

Pred zabalením

Pred zabalením