Filter-dehydrátor

Podľa individuálnych požiadaviek zákazníka na:

vám vyrobíme filter-dehydrátor do klimatizačných a chladiarenských zariadení všetkých druhov!

Našou firmou používaný molekulárny filter je možné použiť pre všetky druhy plynov používaných v chladiarenskom priemysle.

Na u nás vyrobené filtre a tiež prípojné potrubia, vám vyhotovíme spojenia indukčným zváraním.

Filter dehydrátor

Filter dehydrátor

Filter dehydrátor

Filter dehydrátor

Filter dehydrátor

Filter dehydrátor

Filter dehydrátor s ventilom

Filter dehydrátor s ventilom

Olejový filter

Olejový filter

Filtračný kôš

Filtračný kôš

Pred naplnením

Pred naplnením