Naša spoločnosť

Naša spoločnosť je v Maďarsko-Nemeckom vlastníctve. Založená bola v roku 1990 v meste Ostrihom. Výrobu sme začali s filtračnými nábojmi a prípojnými potrubiami. Našim prioritným odberateľom bola firma AEG, pre ktorú sme dodávali hlavne sušiace a filtračné patróny. Od roku 1992 Naše výrobky dodávame najväčšiemu výrobcovi chladničiek a mrazničiek, firme Lehel so sídlom v Jásberéň (Jászberény) Tento kontrakt sa nám podarilo udržať aj po fúzii firmy lehel s nadnárodnou spoločnosťou Electrolux. Postupne sme sa vypracovali medzi majoritných dodávateľov ostatných firiem vyrábajúcich chladiarenské spotrebiče v Maďarsku.

V roku 1992 sme rozšírili výrobu o spínacie hodiny DECO. Hlavným odberateľom bol v prvých rokoch švajčiarsky trh. Momentálne tento produkt dodávame hlavne do Nemecka a Talianska.

Od roku 1999 v záujme zvýšenia výrobných kapacít sme presťahovali celú výrobu do obce Tokod, kde sa v tom čase vytvorili priaznivé podmienky vďaka otvoreniu priemyselného parku neďaleko obce.

Kühl Kft.

Kühl Kft.

CE logo

ISO 9001

Det Norske Veritas logo

Tanúsított cég

AA Creditworthy logo

Od roku 1998 podľa certifikátu jednotného európskeho certifikačného úradu majú naše výrobky a spínacie hodiny povolenie byť označované logom CE.

V roku 2001 firma disponuje medzinárodným ISO certifikátom kvality ktorú každoročne kontroluje Det Norske Veritas Magyarország Kft.