Politica de mediu

Răspundere

Sarcina societăţii Kühl Kft. este aceea de a satisface prin produsele sale nevoile fabricanţilor de utilaje frigorifice. De aceea este obligaţia noastră să ne asumăm participarea la dezvoltarea generală, respectiv la perfecţionarea continuă a tehnologiilor noastre din punct de vedere al protecţiei mediului.

Precauţie

În scopul de a preveni acţiunile dăunătoare ireversibile asupra mediului, este nevoie să fim precauţi în toate activităţile de dezvoltare şi de producţie. De aceea trebuie să fim foarte prevăzători în privinţa tuturor acelor activităţi care pot avea efecte serioase asupra mediului.

Concept global

Activităţile şi evoluţiile noastre trebuie continuate în cadrul unui concept global care se bazează pe cunoaşterea ciclului de viaţă complet al produselor noastre, începând de la materiile prime, la producţie şi utilizare, şi până la reciclare. Trebuie să alegem soluţii care reduc la minimum efectele dăunătoare asupra mediului, luând în considerare utilizarea optimă a materiilor prime şi a energiei.

Pregătire

Pentru dezvoltarea, fabricarea şi livrarea produselor noastre, respectiv în obiectivele noastre, trebuie să ne asumăm un angajament activ în minimalizare impactului negativ asupra mediului înconjurător. Studiind în permanenţă noile tehnologii, şi în baza experienţelor câştigate, vom putea face faţă provocărilor viitoare privind protecţia mediului.

Priorităţi

Un element determinant al dezvoltării noastre îl constituie reducerea constantă şi progresivă a efectelor nocive ale activităţii noastre asupra mediului înconjurător. Munca noastră trebuie să fie corespununzătoare acestui scop, şi nu doar profitabilă economic. Ordinea de importanţă a investiţiilor în protecţia mediului este determinată soluţia ecologică cea mai corespunzătoare. Angajamentul nostru în direcţia protecţiei active a mediului, pe care îl pretindem şi personalului nostru, face posibil faptul să ne putem menţine competitivi şi ne asigură locul pe piaţă pe termen lung.