Környezetpolitika

Felelősség

A Kühl Kft.-nek feladata termékei által kielégíteni a hűtőgépgyártók igényeit. Ennélfogva kötelességünk részt vállalni az általános fejlesztésben, valamint technológiánk környezetvédelmi szempontokat érvényesítő folyamatos tökéletesítésében.

Óvatosság

A visszafordíthatatlan környezeti károk megelőzése érdekében az elővigyázatosság kell, hogy vezéreljen bennünket minden fejlesztő munkában és a termelésben. Ezért körültekintően kell bánnunk mindazon tevékenységekkel, amelyeknek komoly környezeti kihatásai lehetnek.

Átfogó szemlélet

Működésünket, fejlesztéseinket olyan átfogó szemlélet keretében kell folytatni, amely termékeink egész életciklusának ismeretén alapszik, a nyersanyagtól kezdve a gyártáson és termékhasználaton át az újrafelhasználásig.

Olyan megoldásokat kell választanunk, amelyek minimálisra csökkentik a környezetre gyakorolt káros kihatásokat, figyelembe véve a legoptimálisabb nyersanyag és energia felhasználást.

Kész réztermékek

Felkészültség

A termékek fejlesztését, előállítását és szállítását illetően célkitűzéseinkben aktív kötelezettséget kell vállalnunk a lehető legkisebb környezeti kihatás mellett. Az új technológiák állandó tanulmányozása, tapasztalatok gyűjtése által képesek leszünk eleget tenni a jövő környezetvédelmi kihívásainak.

Prioritások

Fejlesztéseink meghatározó eleme tevékenységünk környezeti hatásainak folyamatos, fokozatos csökkentése. Munkánknak célirányosnak kell lennie, gazdaságos költségfelhasználás mellett. Környezetvédelmi beruházásaink fontossági sorrendjét az szabja meg, hogy mi a legmegfelelőbb ökológiai szempont.

Aktív környezetvédelmi elkötelezettségünk, amelyet elvárunk minden dolgozónk részéről, lehetővé teszi, hogy versenyképesek maradjunk és hosszú távon biztosíthatja piaci helyzetünket is.