Naše reference

Kod nabavljanja repromaterijala uvijek težimo za najsavršenijom kvalitetom, kontinuirano kvalificiramo naše dobavljače i poduzetnike.

Značajni kupci: Wieland-Werke AG, Cupori OY i KME AG proizvode repromaterijale bakrenih cijevi, a Grace BmbH dobavlja granulat za filter čestice.

Naši kupci

Redovito dobavljamo za Elektrolux Lehel d.o.o-a, Bundy d.o.o-a, Carrier CR Magyarország d.o.o-a i Vestfrost d.o.o-a.

Naši glavni kupci su: Roland Schenderlein u Njemačkoj, UWK-TEC, i SANITAL slr. u Italiji.