Politika zaštite okoliša

Odgovornost

Funkcija je Kühl d.o.o.-a da udovoljava zahtjevima tvornice hladnjaka po proizvodima. Zato smatramo za svoju dužnost da sudjelujemo u općenitom razvijanju i kontirnuiranom usavršenju naše tehnologije u odnosu na zaštitu prirode.

Opreznost

Treba nas predvoditi opreznost kod svih razvojnih radova i proizvodnja da izbjegnemo nepovratnu štetu za okoliš. Zato trebamo postupiti oprezno sa svim djelatnostima koji mogu imati težak utjecaj na prirodu.

Globalan pogled

Nužno je da vodimo našu djelatnost i razvijanje u okviru globalnog pogleda koji se temelji na poznavanju cijelog životnog ciklusa naših proizvoda, od sirovine kroz proizvodnju i upotrebu proizvoda sve do reciklaže. Trebamo birati rješenja koja smanjuju štetu po okoliš do minimalne, uzimajući u obzir najoptimalniju upotrebu sirovina i energije.

Spremnost

Kod postavljanja naših ciljeva za obavezu treba uzeti: razvijanje, proizvodnju i prijevoz naših proizvoda – po najmanjem mogućem utjecaju na okoliš. Posredstvom proučavanja novih tehnologija i sakupljanjem iskustva bit će mo u stanju odgovoriti na izazove za zaštitu okoliša u budućnosti.

Prioriteti

Odlučujući element našeg razvijanja je postupno i kontinuirano smanjivanje utjecaja na okoliš našim djelovanjem.Naš rad treba biti ciljan, uz ekonomičnu upotrebu troškova. Redoslijed važnosti naših ulaganja u zaštitu prirode propisan je po najprikladnijem ekološkom gledištu. Naša opredijeljenost za zaštitu prirode, koja je od svih naših suradnika očekivana, omogućava nam da ostanemo konkurentno poduzeće i osigurava nam poziciju na tržištima na duge staze.